13
 • 14 გზა წარმატებული ბიზნესის შესაქმნელად

  Blog

 • ინოვაციური გამოგონებები

  Blog

 • CBC 2016 წლის გამარჯვებულები

  Blog

 • Blog

 • 5 დამღუპველი შეცდომა სტარტაპის დროს

  Blog

 • Eat. Study. Pray for work

  Blog

 • საკუთარ თავში ინვესტირება, როგორც ბიზნესის წარმატების საფუძველი

  Blog

 • 20 წიგნი, რომელიც ახალგაზრდა მეწარმეებმა აუცილებლად უნდა წაიკითხონ

  Blog

 • How to turn your idea into a real business?

  Blog

 • როგორ გავყიდოთ აპლიკაცია საერთაშორისო ბაზარზე

  Blog

 • როგორ შევარჩიოთ ბიზნეს პარტნიორი

  Blog

 • Yjro Ojasaar about CBC 2017

  Blog

 • ახალგაზრდა მეწარმეების ხუთი უმნიშვნელოვანესი უნარი

  Blog

 • Blog

  Eat. Study. Pray for work  As everyone knows, Monday is the busiest day of the week. The situation is not different in my university. By the end of a stressful working day, when everyone is exhausted and the energy starts to drain, and when a cup of coke or coffee might be all you need to come to your senses, students still strive for the perfection - attending lectures in order to get awarded by credit points, the price of which usually fluctuates somewhere between $1500- $5000.


  A few days ago, I overheard a conversation of two students inside the university elevator:


  Girl: These damned lectures with 50 pages of reading each week really suck. What kind of goal do we achieve in life by memorizing 700 pages of a stupid book each semester???!


  Boy:  I am pretty sure, the whole information we learned will be erased from our brains, but at least we’ll have a diploma, right? Imagine, we start working in one of the most successful companies. Starting as interns, we will work like slaves, hoping to live like kings and queens in the future. After 6 months of slavery, the company will give us the Internship (Slavery) Completion Certificate and we will go home “happy” and “satisfied”, thinking that this is our chance to find normal job in the future.


  Girl: The best scenario is – your mom has a relative, who has a cousin working in that company and so, she calls that person and then they hire you.


  Boy: But if you are lucky and they hire you without anyone begging for it, your salary will be 300 Lari for first 24 months, two years later you will be promoted and your salary will increase from 300 to 700 Lari. What? Do you want more? Don’t you think, 700 Lari is enough? I know people who work 10-11 hours a day for this one reason only – to get promoted and their salary to be increased up to 700 Lari.


  To be honest their conversations did not surprise me. Majority of the students get to the universities with one simple hope - to be hired in this type of “successful” work with the hope -  to be hired by highly ranked organizations on higher positions for “cute and adorable” salaries.


  I am a student, working for my MA diploma. I have been studying all my life (12 years in elementary, junior and high schools, 4 years for a BA, and now 2 years for an MA). During 18 years of my learning experience, nobody even once told me that instead of working in those “successful” companies I can work for myself. That I can create my own business, using the skills I gain at the university.


  The most controversial issue is that nobody explained to my generation the benefits of having your own business. Nobody showed us the ways of starting business or explained that we will have to work really hard in order to make our ideas become reality. Nobody mentioned that you cannot really become rich while working for others.


  Unfortunately, after an 18-year enlightenment period and investing thousands of Lari in our education, we start working in companies, where we not only don’t have the opportunity to get promoted but we can’t even dream about it. We just sit in our offices, work till late and wait for that “magical” number of a salary – 400 Lari to appear on our bank accounts by the end of each month.


  Hopefully, nowadays there are some organizations that help young people find ideas and turn them into tangible businesses. The only thing necessary for it is a hard work and creative approach.


  I think that the key principle of success is the following:


  Take the energy that you are supposed to invest in somebody else’s business, add some salt and paper i.e. dreams and magic, mix it hard and bake it until you get the most delicious achievement of your life – your own successful and sustainable company.


  As a young generation, we face a dilemma: Do we work for others, or do we create our own profitable business? Do we spend our priceless energy on something that we might not even care about, or do we invest it into something we believe in and something that we like doing?


  The reality is - it takes a lot of sweat, tears, hard work and discipline to be a successful entrepreneur. Do we have what it takes to start and grow a company? You will not know until you try, right? 


  The Girl without the Dragon Tattoo