13
 • ახალგაზრდა მეწარმეების ხუთი უმნიშვნელოვანესი უნარი

  ბლოგი

 • არჩევანი-არადანი - ჩვენი მომავალი პროფესია

  ბლოგი

 • საკუთარ თავში ინვესტირება, როგორც ბიზნესის წარმატების საფუძველი

  ბლოგი

 • უირიო ოიასაარი სიბისი 2017-ის შესახებ

  ბლოგი

 • 5 დამღუპველი შეცდომა სტარტაპის დროს

  ბლოგი

 • როგორ გავყიდოთ აპლიკაცია საერთაშორისო ბაზარზე

  ბლოგი

 • როგორ შევარჩიოთ ბიზნეს პარტნიორი

  ბლოგი

 • 20 წიგნი, რომელიც ახალგაზრდა მეწარმეებმა აუცილებლად უნდა წაიკითხონ

  ბლოგი

 • როგორ ვაქციოთ იდეა რეალურ ბიზნესად?

  ბლოგი

 • ჭამე. ისწავლე. ილოცე სამსახურისთვის

  ბლოგი

 • 14 გზა წარმატებული ბიზნესის შესაქმნელად

  ბლოგი

 • ინოვაციური გამოგონებები

  ბლოგი

 • CBC 2016 წლის გამარჯვებულები

  ბლოგი

 • ამა წლის შემოდგომაზე, თბილისში ჩატარდება ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიების საერთაშორისო ინოვაციების ფორუმი

  International Forum of Innovations for Hospitality & Tourism Industry to be held in Georgia


  The FINANCIAL -- Followingthe Memorandum of Understanding signed on January 23 in the Tech Park ofGeorgia, International Forum of Innovations for Hospitality and TourismIndustry is scheduled to be held in Georgia.

  The Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashviliand the First Vice Prime Minister of Georgia, Minister of Economy andSustainable Development Dimitry Kumsishvili as well as the Founder and the CEOof the Creative Business Cup Foundation, Rasmus Tscherning and the Founder andthe Director of the Creative Business Cup Georgia, Gela Suli signed theMemorandum of Institutional Cooperation.

  According to the Memorandum, Georgia will hostthe investors’ forum and the final stage of the competition of innovations forHospitality and Tourism Industry in October 2018. The competition, which hasbeen conducted by the Danish Creative Business Cup Foundation since 2012, willreveal annual high-tech startups in various fields. For the first time thisyear it was decided that the competition would be held in one particular sector- for innovative startups in the Hospitality and Tourism industry, and Georgiawas selected as one of the most important tourist destinations for hosting thefinal stage.

  Start-uppers and students of different highereducational institutions of Georgia attended the signing ceremony of theMemorandum in the Tech Park. In his brief greeting, the First Vice PrimeMinister of Georgia, Minister of Economy and Sustainable Development DimitryKumsishvili highlighted the importance of implementing the innovative projectswithin the Hospitality Industry as one of the key factors for generating theadditional income and creating new jobs in the country. Dimitry Kumsishvilisingled out several exemplary start-ups, which have made a huge change in theHospitality Industry. “I believe that Georgian start-ups have indeed a greatpotential not only in Georgia but throughout the world in this direction,” -Dimitry Kumsishvili stated.

  Presentation of one of the Georgianstart-uppers Guja Narimanishvili on his friends’ and his start-up mobiletourism application Travel Guide was also discussed in the Tech Park. Inaddition, all participants of the event could familiarize with the innovativeprototype created by the Georgian company of VREX Immersive. This device willenable the potential tourists to view the desirable tourist destinations onlinein advance before purchasing a tourist package. As stated by the First VicePrime Minister, such virtual reality depicting equipments will soon be placedin Georgian Tourism Information Centers.

  The Head of the National TourismAdministration of the Ministry of Economy and Sustainable Development ofGeorgia, Giorgi Chogovadze, as well as the Director of Innovation andTechnology Agency, Giorgi Zviadadze and the Businessman Saba Kiknadze attendedthe event in the Tech Park, according to Ministry of Economy andSustainable Development of Georgia.

  Over 65 countries, including leadinginternational companies and investors participate in the annual majorinternational event of Creative Startups - Creative Business Cup – organized byCB Foundation in Novembers each year.

  International Forum of Innovations forHospitality and Tourism Industry includes master classes, workshops, as well asproject competitions and presentations on potential investment possibilities.Local and international businesses invited to the forum are able to fundinteresting projects and contribute to their international implementation.